Sportclubs die ervoor kiezen om hun club te verduurzamen, kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Hiervoor heeft de Nederlandse overheid de Bosa regeling in het leven geroepen, waarbinnen jaarlijks tientallen miljoenen worden gereserveerd voor (duurzame) investeringen in sportverenigingen. Hoe kun je Bosa subsidie regelen? Waar moet je rekening mee houden als je een aanvraag doet? En welke bewijsstukken heb je nodig?

Bosa subsidie regelen

Bosa subsidie regelen doe je bij de gemeente en eventueel in samenwerking met een professional op dit gebied. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en je krijgt binnen maximaal 22 weken uitsluitsel. Het is dus verstandig om het verzoek tijdig in te dienen.

Voorwaarden binnen de Bosa regeling

Om in aanmerking te komen voor Bos subsidie moet je minimaal 5.000 euro in de club investeren. Voor duurzame investeringen geldt een maximale vergoeding van 30 procent van de totale offerte, voor overige investeringen geldt een plafond van 20 procent van de investering. Beroepssporten kunnen geen aanspraak maken op de regeling. De sportvereniging dient te zijn aangesloten bij het NOC*NSF zijn en moet ingeschreven staan in het Handelsregister. Verder is het belangrijk dat er niet reeds gebruik wordt gemaakt van de SPUK-regeling voor hetzelfde project.

De juiste bewijsstukken indienen

De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van bewijsstukken. Een plan van aanpak waarin de investering wordt toegelicht en de offerte. Laat je verschillende werkzaamheden verrichten, dan is het raadzaam om het papierwerk te bundelen en de aanvraag in één keer in te dienen. Een professional kan je hierbij helpen, of de complete aanvraag uit handen nemen.

Author